คลุกวงใน สร้างกำไรจาก Ethnic Markets

ไขข้อข้องใจว่า Ethnic Markets มีความน่าสนใจอย่างไรสำหรับผู้ประกอบการไทย

แชร์โพสต์นี้

cover-คลุกวงใน สร้างกำไรจาก Ethnic Markets

เมื่อพูดถึงตลาดกลุ่มเชื้อชาติหรือ Ethnic Markets ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่อาจยังไม่เห็นภาพว่าตลาดใหม่ที่น่าสนใจนี้จะมีช่องทางสร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจได้อย่างไร

ภาพรวมของธุรกิจในกลุ่ม Ethnic Markets ในอเมริกา
กลุ่ม Ethnic มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตรง เนื่องจากจำนวนประชากรและรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอาชีพและหน้าที่การงานที่ดีขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “ฮิสแปนิก” หรือกลุ่มประชากรที่พูดภาษาสเปน ส่วนมากอพยพมาจากเม็กซิโก อเมริกาใต้ และหมู่เกาะแคริเบียน และกลุ่ม “เอเชีย” ที่มาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย เกาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำลังซื้อจากปี 2014 ถึง 2019 กลุ่มฮิสแปนิกมีอัตราการเติบโตของกำลังซื้อสูงสุดที่ 32.1% ถัดมาเป็นเอเชีย 31.5% อเมริกันอินเดียน 29.2% และแอฟริกันอเมริกัน 23.4%

ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่ม Ethnic ที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตสูงในอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ล้อตามวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมผสมผสาน สินค้าหลักได้แก่ อาหาร ซึ่งเน้นรสชาติดั้งเดิม อีกกลุ่มคือสินค้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น งานเฉลิมฉลอง เทศกาลสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น วันปีใหม่ของชาวฮิสแปนิก ปีใหม่จีน งานฉลองอายุครบ 15 ปีของเด็กหญิง (Quinceañera) งานประเพณีท้องถิ่นของชาวม้ง ไทย ลาว เวียดนาม รวมไปถึงงานสำคัญต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ส่วนสินค้า non-food กลุ่มฮิสแปนิกหันมาให้ความสำคัญกับสินค้าสุขภาพ กลุ่มเอเชียให้ความสำคัญกับการบำรุงผิว วิตามินจากวัตถุดิบธรรมชาติ และกลุ่มแอฟริกันอเมริกันวัยรุ่นให้ความสำคัญกับสินค้าเพื่อการดูแลแต่งผมและความงาม

โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับกลุ่ม Ethnic ในอเมริกา
สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวมีโอกาสมาก เพราะทั้งกลุ่มฮิสแปนิกและเอเชียเปิดรับสินค้าใหม่ ๆ โดยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์มากนัก แต่คำนึงถึงประโยชน์ต่อร่างกายและความคุ้มค่าของสินค้าและบริการนั้น ๆ ผลิตภัณฑ์แนวออร์แกนิกก็น่าสนใจ เพราะกระแสรักสุขภาพในสหรัฐขยายวงกว้างไปทุกกลุ่มและทุกระดับ

จุดเด่นของผู้ประกอบการไทย และการสร้างจุดขายให้กับสินค้าและบริการ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพสูงอยู่แล้ว การกระตุ้นการตลาดเชิงวัฒนธรรมช่วยให้สินค้าและบริการไทยน่าสนใจขึ้นได้ เช่น กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ใกล้เคียงกับไทย ทั้งวัตถุดิบ และรสชาติอาหาร รวมถึงวัฒนธรรมทางศาสนาก็ไปในทิศทางเดียวกัน มีการเข้าวัด ทำบุญ มีประเพณีสำคัญต่าง ๆ ส่วนกลุ่มฮิสแปนิก การตลาดจะเน้นลักษณะการบริโภคแบบครอบครัวใหญ่ มีงานรื่นเริง เฉลิมฉลอง

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาด Ethnic
ผู้ประกอบการไทยควรติดตามข่าวสาร ทั้งเรื่องนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งช่องทางการซื้อสินค้าที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การค้าออนไลน์ซึ่งจะมีบทบาทสูงนับจากนี้อย่างแน่นอน

สนใจศึกษาข้อมูลตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ติดตามได้ที่ www.thaitradeusa.com

บทความที่เกี่ยวข้อง