สัมภาษณ์พิเศษ : มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวข้อ “รัฐบาลกับการบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ”

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกร […]

‘ดอยคำ’ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

cover-Doi Kham: Agriculture for the Community, Products for the Thai people

ดอยคำ แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ถือกำเนิดจากศาสตร์พระราชา เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
พร้อมสืบสานความกินดีและอยู่ดีให้คนไทยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับสิ่งที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

BASIC TEEORY จากกระดาษที่ถูกทิ้งสู่เครื่องประดับแสนพิเศษ

cover-BASIC TEEORY จากกระดาษที่ถูกทิ้งสู่เครื่องประดับแสนพิเศษ

วัสดุซึ่งถูกมองข้ามในชีวิตประจำวัน นำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นเครื่องประดับสวยงามและมีเอกลักษณ์ กลายเป็นจุดเด่นและจุดขายของแบรนด์

Back to the ORIGIN ผ้าฝ้ายคอลลาเจน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยนวัตกรรม

cover-Back to the ORIGIN ผ้าฝ้ายคอลลาเจน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยนวัตกรรม

ผ้าพันคอปลอดสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย้อมสีธรรมชาติโดยชาวบ้านโขงเจียมเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและรักษาทักษะการย้อมผ้าของที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น