“เนื้อสัตว์ปลูก” เขย่าการบริโภคทั่วโลก

โปรตีนทางเลือก เนื้อสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ที่ได้จากการนำสเต็มเซลล์ในเนื้อสัตว์มาเพาะเลี้ยง

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
cover-“เนื้อสัตว์ปลูก” เขย่าการบริโภคทั่วโลก

หลังจากประสบความสำเร็จจากการผลิตไข่ที่ไม่ต้องมีไก่ บริษัท แฮมพ์ตันครีก สตาร์ทอัพผลิตโปรตีนทางเลือกกำลังวางแผนจะปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้านั่นคือ เนื้อสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ที่มาจากการนำสเต็มเซลล์ในเนื้อสัตว์มาเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนจนกลายเป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมา ซึ่งเนื้อสัตว์ปลูกนี้นอกจากจะช่วยยุติการทรมานหรือฆ่าสัตว์ ตลอดจนลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในปัจจุบัน ยังถือเป็นการปฏิวัติธุรกิจเลี้ยงสัตว์และขายเนื้อสัตว์ครั้งใหญ่ของโลกเลยทีเดียว

ที่มา: www.futurism.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-LooxidVR, a strategic marketing tool

“LooxidVR” เครื่องมือการตลาดเชิงกลยุทธ์

VR เครื่องมือที่ช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ที่ได้รับชม หลายธุรกิจจึงเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการตลาด
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ น่าจดจำ และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น

cover-DITP เข้าถึงชาวดอย ปลูกจิตสำนึก สร้างสินค้ามูลค่าเพิ่ม

DITP เข้าถึงชาวดอย ปลูกจิตสำนึก สร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มมิติใหม่ของการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จัดโครงการสัมมนา สินค้าดอย ออนไลน์สู่ตลาดโลก