ทำความรู้จักสินค้าสุขภาพกลุ่ม ไบโอไดเวอร์ซิตี้ มาแรงแซงทุกเทรนด์

cover-ทำความรู้จักสินค้าสุขภาพกลุ่ม ไบโอไดเวอร์ซิตี้ มาแรงแซงทุกเทรนด์

สินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับให้เข้ากับความรู้สมัยใหม่ที่เน้นการผลิตแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม