DITP ขอเชิญชาว STYLE Bangkok และชาว BGJF มาเป็นสมาชิกกลุ่ม “ฝากร้านส่งออกสินค้าไทย กับ DITP” เพื่อเพิ่มช่องทางขายของออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดตัวเฟซบุ๊คเพจ “สไตล์ ดีไอทีพี” เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ขายสินค้าของตนเองต่อผู้บริโภคทั่วไป

แชร์โพสต์นี้

cover-DITP ขอเชิญชาว STYLE Bangkok และชาว BGJF มาเป็นสมาชิกกลุ่มฝากร้านส่งออกสินค้าไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นประสบปัญหาการส่งออกไปยังต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงเปิดตัวเฟซบุ๊คเพจ “สไตล์ ดีไอทีพี” เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ ที่เป็นสมาชิก DITP และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ DITP ประชาสัมพันธ์ขายสินค้าของตนเองต่อผู้บริโภคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการเยียวยาให้กับผู้ส่งออกไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ https://www.facebook.com/groups/2568939693327846/?ref=share

บทความที่เกี่ยวข้อง