DITP ปลื้มโครงการ SMES PRO-ACTIVE ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการระบบการบริหารโครงการ SMEs Pro-active จากการพัฒนาระบบจนได้รับมาตราฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 เรียบร้อยแล้ว

แชร์โพสต์นี้

cover-DITP ปลื้มโครงการ SMES PRO-ACTIVE

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการระบบการบริหารโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 1,500 ราย และในปี 2563 นี้ กรมได้พัฒนาระบบโครงการฯ จนสามารถผ่านการตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) โดยองค์กร International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786

บทความที่เกี่ยวข้อง