ใหม่จาก NEA หลักสูตรเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก โดย คุณลุงบุญมี สุระโคตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จัดโครงการมิติใหม่ของการเรียนออนไลน์ E-Academy by NEA ในรูปแบบ Edutainment ซีรี่ย์ “The GURU ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค”

แชร์โพสต์นี้

cover-NEA launches a new organic farming for the export program by Uncle Boonmee Srakote

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จัดโครงการมิติใหม่ของการเรียนออนไลน์ E-Academy by NEA ในรูปแบบ Edutainment ซีรี่ย์ “The GURU ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค” เปิดตัวด้วย The Guru คนแรก หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก” จากคุณลุงบุญมี สุระโคตร ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษและต่อเนื่องด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงที่จะมาบรรยายให้ทุกท่านได้ติดตามในทุกๆ เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์ได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/theguru

บทความที่เกี่ยวข้อง