DITP กางแผนการทำงานปี 2564 ผลักดันการค้าระหว่างประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19

แชร์โพสต์นี้

Think-Trade-Vol4

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้จัดทำแผนการทำงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของปี 2564 ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีแผนในการขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญ 7 แผนงานหลัก ดังนี้

1. แผนงาน “อาหารไทยอาหารโลก” เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารโลก และแผนงานการส่งออกอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ และอาหารแนวใหม่ที่เป็นเทรนด์สำคัญของโลก ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติในประเทศไทย THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 (ในรูปแบบ The Hybrid Edition) รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

2. การส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ (Premium Products) ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ‘ตลาดนำการผลิต’ อาทิเช่น สินค้าข้าวและผลไม้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออฟไลน์ ออนไลน์ และไฮบริดไลน์มากกว่า 70 กิจกรรม

3. การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ อาทิ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม Wellness กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มบริการการพิมพ์ ผ่านกิจกรรมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade Show) และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก

4. การเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal ผ่านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยด้วยรูปแบบ Hybrid การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศในรูปแบบ Mirror & Mirror การใช้แพลตฟอร์มที่มีศักยภาพทั้งของไทยและแพลตฟอร์มระดับโลกเป็นช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) การส่งเสริมการขายในต่างประเทศผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการใช้ยี่ปั๊วออนไลน์ และการผลักดันการขยายตลาดต่างประเทศผ่านโครงการ SMEs Pro-active ที่ขยายหลักเกณฑ์โครงการให้ครอบคลุมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ด้วย

5. การจับคู่ตลาดใหม่โดยการเจาะตลาดเมืองรองของต่างประเทศ (ทั้งในระดับรัฐ มณฑล และเมือง) เพื่อสร้างโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนเชิงรุกแก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ รัฐเตลังกานา-ประเทศอินเดีย มณฑลไหหลํา-ประเทศจีน จังหวัดคยองกี-ประเทศเกาหลีใต้ และอื่นๆ

6. บทบาทกระทรวงพาณิชย์หลังโควิด-19 (New Normal Commerce) มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเดินหน้าให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (DITP ONE) ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่รวมบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดไว้บนแอปพลิเคชั่นเดียว และการพัฒนาระบบการวิเคราะห์โอกาสตลาดส่งออกใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI (DITP Business AI)

7. การพัฒนาศักยภาพการตลาดให้ภาคการผลิตฐานราก ทั้ง SMEs และ Micro SMEs โดยการจัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) เพื่อให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสามารถเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ E-learning

บทความที่เกี่ยวข้อง