จุรินทร์ ผลักดันโครงการปั้น CEO Gen Z สร้างมืออาชีพส่งออก มุ่งขยายผลทั่วประเทศในปีนี้

แชร์โพสต์นี้

K-Jurin

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO) ที่กระทรวงพาณิชย์จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการลงนามความตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาไปแล้ว 20 แห่ง โดยในปีพ.ศ.2564 มีแผนงานจะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันอาชีวศึกษา โดยตั้งเป้าว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 12,000 ราย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นายจุรินทร์ ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์และแนวทางที่จำเป็นในปัจจุบันคือการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจปีล่าสุด
กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี (Gen Z) มีมากถึง 12.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของประชากรทั้งประเทศ โครงการนี้
จะเป็นการติดอาวุธทางความรู้ให้กับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย อีกทั้ง ยังสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อย สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอน

โครงการ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ Webinar โดยเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนและนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจธุรกิจ เพื่อปูทางสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในอนาคต โดยเน้นเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องการทำธุรกิจในทุกแง่มุมตั้งแต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงเรื่องระบบโลจิสติกส์และเทรนด์เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th และ www.facebook.com/nea.ditp  หรือ 1169 กด 1

บทความที่เกี่ยวข้อง