งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ในรูปแบบ Mirror & Mirror

แชร์โพสต์นี้

Think-Trade-Vol5

โมเดลการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ เป็นนิทรรศการพิเศษแสดงตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการแบรนด์ไทยภายในงาน Top Thai Brands 2021 ณ กลุ่มประเทศ CLMV

1 4 เมษายน 2564 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

สถานที่ : Hanoi Culture Friendship Exhibition Center

6 9 พฤษภาคม 2564 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
สถานที่ : Saigon Exhibitor and Convention Center (SECC)

13 16 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
สถานที่ : Myanmar Expo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน 1169

บทความที่เกี่ยวข้อง