DITP ขอเชิญชาว STYLE Bangkok และชาว BGJF มาเป็นสมาชิกกลุ่ม “ฝากร้านส่งออกสินค้าไทย กับ DITP” เพื่อเพิ่มช่องทางขายของออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดตัวเฟซบุ๊คเพจ “สไตล์ ดีไอทีพี” เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ขายสินค้าของตนเองต่อผู้บริโภคทั่วไป

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Style DITP

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นประสบปัญหาการส่งออกไปยังต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงเปิดตัวเฟซบุ๊คเพจ “สไตล์ ดีไอทีพี” เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ ที่เป็นสมาชิก DITP และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ DITP ประชาสัมพันธ์ขายสินค้าของตนเองต่อผู้บริโภคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการเยียวยาให้กับผู้ส่งออกไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ https://www.facebook.com/groups/2568939693327846/?ref=share

บทความที่เกี่ยวข้อง

SMES PRO-ACTIVE

DITP ปลื้มโครงการ SMES PRO-ACTIVE ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการระบบการบริหารโครงการ SMEs Pro-active จากการพัฒนาระบบจนได้รับมาตราฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 เรียบร้อยแล้ว

TheGURU-Boonmee

ใหม่จาก NEA หลักสูตรเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก โดย คุณลุงบุญมี สุระโคตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จัดโครงการมิติใหม่ของการเรียนออนไลน์ E-Academy by NEA ในรูปแบบ Edutainment ซีรี่ย์ “The GURU ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค”

Thai Trade dot com

เพิ่มโอกาสการค้ากับหัวข้อ แต่งหน้าร้านออนไลน์ให้สะดุดตาในรายการจับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์

สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล จัดทำ Live รายการจับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์ ในหัวข้อ “แต่งหน้าร้านออนไลน์ให้สะดุดตา พาร์ท 1 : ถ่ายภาพให้โดนใจ”