DITP ปลื้มโครงการ SMES PRO-ACTIVE ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการระบบการบริหารโครงการ SMEs Pro-active จากการพัฒนาระบบจนได้รับมาตราฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 เรียบร้อยแล้ว

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
SMES PRO-ACTIVE

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการระบบการบริหารโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 1,500 ราย และในปี 2563 นี้ กรมได้พัฒนาระบบโครงการฯ จนสามารถผ่านการตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) โดยองค์กร International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786

บทความที่เกี่ยวข้อง

Style DITP

DITP ขอเชิญชาว STYLE Bangkok และชาว BGJF มาเป็นสมาชิกกลุ่ม “ฝากร้านส่งออกสินค้าไทย กับ DITP” เพื่อเพิ่มช่องทางขายของออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดตัวเฟซบุ๊คเพจ “สไตล์ ดีไอทีพี” เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ขายสินค้าของตนเองต่อผู้บริโภคทั่วไป

Thai Trade dot com

เพิ่มโอกาสการค้ากับหัวข้อ แต่งหน้าร้านออนไลน์ให้สะดุดตาในรายการจับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์

สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล จัดทำ Live รายการจับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์ ในหัวข้อ “แต่งหน้าร้านออนไลน์ให้สะดุดตา พาร์ท 1 : ถ่ายภาพให้โดนใจ”

TheGURU-Boonmee

ใหม่จาก NEA หลักสูตรเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก โดย คุณลุงบุญมี สุระโคตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จัดโครงการมิติใหม่ของการเรียนออนไลน์ E-Academy by NEA ในรูปแบบ Edutainment ซีรี่ย์ “The GURU ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค”