การเพิ่มยอดขายเครื่องประดับโดยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

cover-Increase jewelry sales with Augmented Reality Technology

Augmented Reality (AR) นำเสนอมุมมองของตัวสินค้าในหลายมิติ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ทดลองสินค้า
ซึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้ง่ายขึ้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ปรับกลยุทธ์/กระบวนการทำงานรับสถานการณ์โควิด-19

cover-DITP adjusts strategy, action plans in response to COVID-19 outbreak

กรมฯ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น