ฉบับล่าสุด

THE FUTURE OF FOOD

ปีที่ 10 ฉบับที่ 86 | กรกฎาคม - กันยายน 2564

Cover Story

อนาคตไทยในเวทีการค้าอาหารและเครื่องดื่มโลก

Trend to Watch

เทรนด์การผลิตและการบริโภคอาหารยุคใหม่

Success Case

นวัตกรรมเนื้อจากพืช Let’s Plant Meat

Biz Resource

แหล่งความรู้มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ

EXECUTIVE EDITOR

Mr. Somdet Susomboon, 
Director General of the Department of International
Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce

Food of Tomorrow

าหารแห่งอนาคต คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย

สวัสดีผู้อ่านทุกคนครับ ครึ่งปีแรกที่เราก้าวผ่านกันมานี้ไม่ง่ายเลย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกัน ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึงเรื่องอาหารการกินที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราทุกคน

ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและองค์กรวิจัยเทรนด์ต่างๆ ระบุตรงกันว่าผู้บริโภคทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของ ‘อาหาร’ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หลายคนเปลี่ยนทัศนคติต่อการบริโภค สร้างค่านิยมใหม่ และมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกแบรนด์ และเลือกผู้ผลิตที่ต่างไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ซึ่งกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้จะส่งอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว

Think Trade Think DITP ฉบับนี้ ผมขอชวนผู้อ่านไปสำรวจแนวโน้มการบริโภคอาหารแห่งอนาคตและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าจับตามอง มีหลายเทรนด์ที่ต้องติดตามกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรตีนจากพิช อาหารออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทดแทน ฯลฯ รวมถึงอัพเดทข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าอาหารในโลกหลังโควิด และโครงการต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารไทย

ในวิกฤตทุกครั้งมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับ นั่นคือเราจะพบกับโอกาสที่เกิดขึ้นจากดีมานด์ใหม่เสมอ นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ผมขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเผชิญความท้าทายในตลาดอาหารยุคใหม่  ตราบใดที่คนยังต้องบริโภค โอกาสการค้าก็ยังมีสำหรับผู้ที่พร้อมก้าวสู่วันพรุ่งนี้ครับ

 

สมเด็จ สุสมบูรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ฉบับย้อนหลัง

BCG Economy
ฉบับที่ 85 

เมษายน – มิถุนายน 2564

PDF

Hybrid Commerce
ฉบับที่ 84

มกราคม – มีนาคม 2564

Get Ready After Covid-19
ฉบับที่ 83

ตุลาคม – ธันวาคม 2563

Trade in Green
ฉบับที่ 82

กรกฎาคม – กันยายน 2563

The Beauty Insider
ฉบับที่ 81

เมษายน – มิถุนายน 2563

Strengths of Thailand
ฉบับที่ 80

มกราคม – มีนาคม 2563

The World of E-Commerce
ฉบับที่ 79

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

Eco Friendly
ฉบับที่ 78

กรกฎาคม – กันยายน 2562

ฉบับที่ 77

เมษายน – มิถุนายน 2562

All We Need is Well Being

ฉบับที่ 76

มกราคม – มีนาคม 2562

The Greatest Weal is Health

ฉบับที่ 75

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

Creativity is Intelligence having Fun

ฉบับที่ 74

สิงหาคม – กันยายน 2561

CIS Comrade

ฉบับที่ 73

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

Mom & Me

ฉบับที่ 72

เมษายน – พฤษภาคม 2561

Pet Play

ฉบับที่ 71

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

Wealth Come to Thailand

ฉบับที่ 70

มกราคม 2561

Special Our King

ฉบับที่ 69

กันยายน 2560

Think Outside The Box

ฉบับที่ 68

สิงหาคม 2560

One Vision One Identity One Community

ฉบับที่ 67

กรกฎาคม 2560

Ethnicity

ฉบับที่ 66

มิถุนายน 2560

Digital Content

ฉบับที่ 65

พฤษภาคม 2560

This is Pad Thai

ฉบับที่ 64

เมษายน 2560

Global Citizens

ฉบับที่ 63

มีนาคม 2560

love is Borderless

ฉบับที่ 62

กุมภาพันธ์ 2560

Eyes On Africa

ฉบับที่ 61

มกราคม 2560

Millennials

ฉบับที่ 60

กุมภาพันธ์ 2559

What Do You Think?

ฉบับที่ 59

พฤศจิกายน 2559

It’s Not For You

ฉบับที่ 58

ตุลาคม 2559