ฉบับล่าสุด

Soft Power​

ปีที่ 11 ฉบับที่ 91 | ตุลาคม - ธันวาคม 2565

Cover Story

ซอฟต์ พาวเวอร์ อิทธิพลสร้างสรรค์สู่การก้าวทันเศรษฐกิจโลก

Success Case

ความเป็นไทย กับความหวังครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง

MOVE 2022

พาณิชย์ ใช้ ซอฟต์ พาวเวอร์ ดันดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก

Trend to Watch

อัปเดตโมเดลธุรกิจ และผู้ทรงอิทธิพลคนใหม่ในยุค Next Normal

EXECUTIVE EDITOR

Mr.Phusit Ratanakul Sereroengrit, 
Director General of the Department of International
Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce

The Next Normal

วิธีธุรกิจยุคใหม่

ผมขอใช้โอกาสนี้เข้ามาดูแลงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามนิตยสาร Think Trade ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Think Trade Special Edition ฉบับนี้ อยากให้ทุกท่านได้ทราบถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ท่ามกลางสถานกาณ์โควิดที่ผ่านมา จึงขอนำเสนอผลงานการทำงานในรอบ 2 ปีภสยใต้การนำของ นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผลงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับมอบนโยบายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับคอลัมน์ Special Interview ขอหยิบยกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงถึงมุมมองการทำงาน การขับเคลื่อนนโยบายการค้าระหว่างประเทศเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติมาเล่าสู้กันฟัง

ในปี 2565 นี้ โลกและประเทศไทยน่าจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า The Next Normal ที่แท้จริง การค้าระหว่างประเทศยังคงมีความท้าทายอีกมาก ผมหวังว่าเราจะร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของไทยเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ในอนาคตเพื่อให้การค้าของไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เรามารวมพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยกันครับ ขอบคุณครับ

 

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

ฉบับย้อนหลัง

TRADE WITHOUT BORDERS

ปีที่ 11 ฉบับที่ 90 | กรกฎาคม - กันยายน 2565

Cover Story

โอกาสทางธุรกิจใหม่ในโลกการค้าไร้พรมแดน

BCG in Action

เกาะติดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Sumposium 2022

PM’s Export Award

ฉลองครบรอบ 30 ปี รางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ส่งออกไทย

DER MOND

แบรนด์จิวเวลรี่ขวัญใจคน กับการปั้นแบรนด์ส่งออกในตลาดโลก

TECHNOLOGY AND COMMERCE
ฉบับที่ 89

เมษายน – มิถุนายน 2565

THINK TRADE Special Edition
ฉบับที่ 88

มกราคม – มีนาคม 2565

FROM WELLNESS TO WELLBEING​
ฉบับที่ 87

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

FOOD OF TOMORROW
ฉบับที่ 86

กรกฎาคม – กันยายน 2564

BCG Economy
ฉบับที่ 85 

เมษายน – มิถุนายน 2564

PDF

Hybrid Commerce
ฉบับที่ 84

มกราคม – มีนาคม 2564

Get Ready After Covid-19
ฉบับที่ 83

ตุลาคม – ธันวาคม 2563

Trade in Green
ฉบับที่ 82

กรกฎาคม – กันยายน 2563

The Beauty Insider
ฉบับที่ 81

เมษายน – มิถุนายน 2563

Strengths of Thailand
ฉบับที่ 80

มกราคม – มีนาคม 2563

The World of E-Commerce
ฉบับที่ 79

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

Eco Friendly
ฉบับที่ 78

กรกฎาคม – กันยายน 2562

ฉบับที่ 77

เมษายน – มิถุนายน 2562

All We Need is Well Being

ฉบับที่ 76

มกราคม – มีนาคม 2562

The Greatest Weal is Health

ฉบับที่ 75

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

Creativity is Intelligence having Fun

ฉบับที่ 74

สิงหาคม – กันยายน 2561

CIS Comrade

ฉบับที่ 73

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

Mom & Me

ฉบับที่ 72

เมษายน – พฤษภาคม 2561

Pet Play

ฉบับที่ 71

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

Wealth Come to Thailand

ฉบับที่ 70

มกราคม 2561

Special Our King

ฉบับที่ 69

กันยายน 2560

Think Outside The Box

ฉบับที่ 68

สิงหาคม 2560

One Vision One Identity One Community

ฉบับที่ 67

กรกฎาคม 2560

Ethnicity

ฉบับที่ 66

มิถุนายน 2560

Digital Content

ฉบับที่ 65

พฤษภาคม 2560

This is Pad Thai

ฉบับที่ 64

เมษายน 2560

Global Citizens

ฉบับที่ 63

มีนาคม 2560

love is Borderless

ฉบับที่ 62

กุมภาพันธ์ 2560

Eyes On Africa

ฉบับที่ 61

มกราคม 2560

Millennials

ฉบับที่ 60

กุมภาพันธ์ 2559

What Do You Think?

ฉบับที่ 59

พฤศจิกายน 2559

It’s Not For You

ฉบับที่ 58

ตุลาคม 2559