“AI-powered Robot” หุ่นยนต์ตัดเพชรปัญญาประดิษฐ์

หุ่นยนต์ตัดเพชรแบบปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลก

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
cover-“AI-powered Robot” หุ่นยนต์ตัดเพชรปัญญาประดิษฐ์

ในอดีตอุตสาหกรรมเพชร จําเป็นต้องโหลดเพชรหยาบลงในเครื่อง Robotmatic เพื่อหาตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ล่าสุดบริษัท STPL ของอินเดีย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คิดค้นหุ่นยนต์ตัดเพชรแบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งการคิดค้นนี้สามารถทําให้หุ่นยนต์คิดคํานวณการวางเพชรในเครื่อง Robotmatic ได้โดยลดต้นทุน มีความถูกต้องและรวดเร็ว สร้างผลกําไรให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นการสร้างหุ่นยนต์ตัดเพชรแบบปัญญา
ประดิษฐ์ตัวแรกของโลกอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-โอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

โอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เหมือนจะแย่ แต่ความจริงแล้วยังมีธุรกิจและสินค้าบางประเภทที่กลับมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้น

cover-LooxidVR, a strategic marketing tool

“LooxidVR” เครื่องมือการตลาดเชิงกลยุทธ์

VR เครื่องมือที่ช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ที่ได้รับชม หลายธุรกิจจึงเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการตลาด
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ น่าจดจำ และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น