ฉบับล่าสุด

HYBRID COMMERCE

ปีที่ 10 ฉบับที่ 84 | มกราคม - มีนาคม 2564

Hybrid Events

งานแสดงสินค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด

Trend to Watch

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์

Success Case

เมื่อวิกฤตคือโอกาส ในตลาดยุคดิจิทัล

Biz Resource

บทวิเคราะห์สถานการณ์โลกหลังการระบาดโควิด-19

EXECUTIVE EDITOR

Mr. Somdet Susomboon, 
Director General of the Department of International
Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce

ในวันที่โลกการค้าต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผมสังเกตเห็นหลายองค์กรธุรกิจ ในหลายๆ อุตสาหกรรมที่ใช้ช่วงเวลาวิกฤตในปีที่ผ่านมาลงทุนกับการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ทดลองกลยุทธ์การค้าที่แตกต่าง ปฏิวัติแนวทางการดำเนินกิจการ การปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้า และ เริ่มต้นปูทางสู่เวทีการค้ายุคดิจิทัลที่พวกเขาอยากเป็นผู้นำ

ท่ามกลางการทยอยปิดร้านสาขาของแบรนด์ต่างๆ การโยกย้ายช่องทางการจับจ่ายไปยังตลาด อีคอมเมิร์ซ และแนวโน้มการปรับโมเดลธุรกิจเข้าสู่ยุคไฮบริดเต็มขั้นนั้น เป็นที่น่ายินดีว่าผู้ประกอบ การไทยส่วนหนึ่งสามารถก้าวทันเกมของโลกการค้ายุคใหม่แล้ว Think Trade ฉบับนี้จึงขอยก ตัวอย่างสองแบรนด์ไทยที่ต่างก็ได้ปรับ mindset สู่กลยุทธ์การทำธุรกิจแบบใหม่ที่ตอบรับกับ เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงในวิถีการค้าและการบริโภคยุคอนาคตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ผมอยากชวนผู้อ่านทำความรู้จักกับแนวคิด ‘Hybrid Commerce’ ผ่านแง่มุมต่างๆ ที่ น่าสนใจ อัพเดทเทรนด์การค้าและการบริโภคที่มีนัยสำคัญในหลายระดับ สัมผัสพลังของ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ร่วมขับเคลื่อนโลกการค้าในแบบไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมถึงชวนคิดวิเคราะห์ โอกาสอันเปิดกว้างของธุรกิจเล็กๆ ที่ใช้ ‘ข้อมูล’ และ ‘เทคโนโลยี’ เป็นพื้นฐานในการเติบโตและ ขยายตลาดไปต่างประเทศได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ พัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมรับ ความเปลี่ยนแปลง ขอต้อนรับผู้อ่านสู่ปี 2021 ขอให้เป็นปีที่ทุกท่านก้าวสู่อนาคตพร้อมพลังที่ไร้ ขีดจำกัดครับ

ฉบับย้อนหลัง

The Beauty Insider
ฉบับที่ 81

เมษายน – มิถุนายน 2563

Strengths of Thailand
ฉบับที่ 80

มกราคม – มีนาคม 2563

The World of E-Commerce
ฉบับที่ 79

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

Eco Friendly
ฉบับที่ 78

กรกฎาคม – กันยายน 2562

ฉบับที่ 77

เมษายน – มิถุนายน 2562

All We Need is Well Being

ฉบับที่ 76

มกราคม – มีนาคม 2562

The Greatest Weal is Health

ฉบับที่ 75

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

Creativity is Intelligence having Fun

ฉบับที่ 74

สิงหาคม – กันยายน 2561

CIS Comrade

ฉบับที่ 73

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

Mom & Me

ฉบับที่ 72

เมษายน – พฤษภาคม 2561

Pet Play

ฉบับที่ 71

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

Wealth Come to Thailand

ฉบับที่ 70

มกราคม 2561

Special Our King

ฉบับที่ 69

กันยายน 2560

Think Outside The Box

ฉบับที่ 68

สิงหาคม 2560

One Vision One Identity One Community

ฉบับที่ 67

กรกฎาคม 2560

Ethnicity

ฉบับที่ 66

มิถุนายน 2560

Digital Content

ฉบับที่ 65

พฤษภาคม 2560

This is Pad Thai

ฉบับที่ 64

เมษายน 2560

Global Citizens

ฉบับที่ 63

มีนาคม 2560

love is Borderless

ฉบับที่ 62

กุมภาพันธ์ 2560

Eyes On Africa

ฉบับที่ 61

มกราคม 2560

Millennials

ฉบับที่ 60

กุมภาพันธ์ 2559

What Do You Think?

ฉบับที่ 59

พฤศจิกายน 2559

It’s Not For You

ฉบับที่ 58

ตุลาคม 2559