Super Food แหล่งอาหาร แหล่งการค้า

“Super Food” คือคำที่ใช้เรียกอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วน

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Super Food แหล่งอาหาร แหล่งการค้า

“Super Food” คือคำที่ใช้เรียกอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วน คุณสุจิตรา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับเทรนด์ Super Food ในประเทศเยอรมนี ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดผู้ซื้อได้อย่างตรงจุด

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารกลุ่ม Super Food ในเยอรมนี 

Super Food ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดเยอรมนี ผู้ที่สนใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ (Clean Food) และกลุ่มที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable) ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Super Food จะอยู่ในรูปของอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ และที่ดีที่สุด คือไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใด ๆ ในปี 2015 ประเทศเยอรมนีนำเข้าสินค้า Super Food ร้อยละ 7 เป็นอันดับสามรองจากสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 30) และออสเตรเลีย (ร้อยละ 10)

 
กลุ่มลูกค้าที่สนใจ Super Food

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง รวมถึงคนที่ใส่ใจสุขภาพและมีกำลังทรัพย์ในการใช้จ่าย ลูกค้าที่บริโภคสินค้า Super Food ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มที่บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) และสินค้ามังสวิรัติ ( Vegetarian and Vegan) แนวโน้มหนึ่งของการบริโภค Super Food คือการนำมาทำเครื่องดื่มผักผลไม้ปั่น (Smoothies) เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคชาวเยอรมันอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปี นิยมรับประทานสมูทตี้เป็นอาหารเช้า เพราะเชื่อว่าสามารถทดแทนสารอาหารจากอาหารเช้าแบบธรรมดาได้ 

 
กลยุทธ์การทำตลาดกลุ่มอาหาร Super Food ที่ตรงใจกลุ่มลูกค้าในเยอรมนี

ผู้ประกอบการควรนำเสนอคุณประโยชน์ของสินค้า และระบุสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน ปัจจุบันชาวเยอรมันนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และพยายามหลีกเลี่ยงสารปรุงแต่ง จึงมักรับประทานอาหารที่ปรุงเองและอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันสูตรอาหารกัน ซึ่งเมนูอาหารที่เกี่ยวข้องกับ Super Food มักได้รับความนิยม ดังนั้นการใช้แอปพลิเคชันในการประชาสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ ส่วนช่องทางการจำหน่ายสินค้า ได้แก่ Discount Store เช่น Aldi และ Lidl ที่มีการนำสินค้า Super Food ใหม่ ๆ มาวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ เช่น REWE และ EDEKA รวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น Bioladen และ Alnatura ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อวางจำหน่ายสินค้าได้

 
กลุ่มสินค้า Super Food ไทยที่มีศักยภาพ

ชาวต่างชาตินิยมรับประทานอาหารและผักผลไม้ไทย เนื่องจากเชื่อว่าอาหารไทยมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ชาวเยอรมันถือว่ามังคุดเป็น Super Food เนื่องจากมีคุณค่าทางสารอาหารมากและเม็ดมะละกออบแห้งก็กำลังเป็นที่นิยมและมีความต้องการเพิ่มขึ้น ถูกนำมาใช้แทนพริกไทยเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากกว่า นอกจากนี้ยังมีข้าวสีต่าง ๆ เช่น ข้าวธัญพืชและข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะพร้าว ขิง เม็ดแมงลัก มะรุม มันแกว ธัญพืชต่าง ๆ เช่น ลูกเดือย เม็ดบัว รวมทั้งสมุนไพรและผักสวนครัว เช่น ขมิ้น โหระพา

 
ฝากถึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาด Super Food

หลัก ๆ คือไม่ควรใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ชาวเยอรมันค่อนข้างให้ความสำคัญอย่างมาก ควรเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าราคา และควรมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น มีเรื่องราวบอกเล่าคุณประโยชน์ของสินค้า รวมทั้งผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีการผลิตแบบยั่งยืน ซึ่งสินค้าและบริการไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคได้อย่างดี

สนใจขยายตลาดในเยอรมนี ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
โทร: +49 (0)69 254 9464-0 อีเมล์: info@thaitradefrankfurt.de

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากสถานการณ์โควิด-19 กรมฯ ได้ปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในด้านการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา จากเดิมที่การจัดอบรมจะให้ผู้ประกอบการ ประชาชน มารวมตัวกันในสถานที่ฝึกอบรมจริง ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์มากขึ้น มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ในช่องทางต่างๆ ของกรมฯ เช่น หลักสูตรการอบรมทางการค้าระหว่างประเทศของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมถึงในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ก็มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น วันที่ 12 มีนาคม 2563 สคต.มุมไบ จัดเสวนาออนไลน์สายตรงอินเดีย นำเสนอเรื่องราวธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในแดนภารตะและโอกาสของผู้ประกอบการไทย อีกทั้งกรมฯ ยังได้ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้าและสร้างเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยได้ทำการปรับแผนจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Online Exhibition แทน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มการส่งออกในรูปแบบใหม่ๆ สามารถรองรับปัญหาการไม่สามารถเดินทางมาพบกันแบบ Face to Face โดยได้นำร่องโครงการงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Film /Animation/Digital Content) และจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Multimedia Online Virtual Exhibition : MOVE) โดยรูปแบบการทำงาน คือ จัดทำเว็บไซต์งานแสดงอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นสื่อกลางในการเจรจาการค้าผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ กำหนดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์เสมือนมาในงานแสดงสินค้า โดยจะจัดระยะเวลา 3 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 และจะขยายไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563 ด้วย สำหรับกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ได้ปรับรูปแบบเป็น Online Business Matching โดยการประชุมผ่าน VDO Conference ซึ่งกรมฯ ได้ทดลองใช้แล้วในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และมีแผนปรับปรุงห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตามรายสินค้าและตลาดต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์ทางการค้าและอัพเดทข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ www.ditp.go.th กรมฯ ได้จัดทำแบนเนอร์ “ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าจากผลกระทบโควิด-19” เพื่อรวบรวมสถานการณ์ทางการค้าจาก สคต.ทั่วโลก และได้มีการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ทางการค้าจาก สคต.ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัวและหาโอกาสทางการค้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ปรับกลยุทธ์/กระบวนการทำงานรับสถานการณ์โควิด-19

กรมฯ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

sharing economy seminar

รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ NEA กับคุณรชต ยงพรม

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรของภาครัฐ ทั้งในรูปแบบออนไซต์ (On Site) และดิจิทัล (Digital) เพื่อเป็นการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความแข็งแกร่งในการส่งออก สร้างโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ สอดรับกับนโยบายผลักดันสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นส่งออกสู่สากล หรือ Local to Global