พลาดไม่ได้กับข่าวสารล่าสุดในวงการการค้าต่างประเทศ

Think Trade Think DITP คือนิตยสารทั้งในรูปแบบเล่มและแบบดิจิตัล ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มุ่งนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร

เรื่องเด่นที่น่าสนใจ

อัพเดทเรื่องเด่นจากฉบับล่าสุด

The Beauty Insider

เบื้องหลังธุรกิจความงามและการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ติดตามได้ใน Think Trade Think DITP ฉบับนี้

รวมเรื่องที่คุณสนใจตามประเภทธุรกิจ